Persson Invest

Persson Invest är ett familjeägt aktiebolag. Företaget grundades 1932 när bröderna Sven och Gustaf blev återförsäljare för Volvo i Östersund.

Företaget finns i Norge och Sverige från Mälardalen till Treriksröset. Verksamheterna omsätter cirka 7 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare. Dagens ägare är ättlingar till Sven i andra till fjärde generationerna. Sedan 1932 ligger huvudkontoret i Östersund.

De sex kärnverksamheterna är:

 • Försäljning och service av lastbilar och bussar i två bolag med det gemensamma namnet Wist, samt i Östersunds Lastbilsservice (76 % ägarandel)
 • Försäljning och service av personbilar och transportbilar i Bilbolaget Nord samt skadeverkstäder i delägda bolaget Intakt. Sedan 2022 även delägande i Toyotaåterförsäljaren Bilinorr.
 • Hyvleriverksamhet i Valbo Trä
 • Skogsförvaltning
 • Fastigheter
 • Förnybar energiproduktion 

I Persson Invest ingår även administrationsbolaget Ekonomipartner. Betydande ägarandelar finns i fastighetsbolagen Diös (15,4%) och Relog AS (9%).

Ägare

1968 samlades verksamheterna under ett gemensamt moderbolag; AB Persson Invest. Efter Sven O. Perssons död 1990 övergick aktierna i bolaget till hans fem barn. Kristina Persson överlät 1992 sina aktier till syskonen. Olle Persson lämnade sitt ägande i Persson Invest 1995 i samband med hans förvärv av koncernens spånskiverörelse. Nuvarande ägare är Bob Persson och Anna och Marja Persson, Gunilla Johansson, Emma och Nils Warg samt Brita Sandven. Bob Persson är styrelseordförande.

Alla branscher
 • Alla branscher
 • Personbilar
 • Lastbilar & bussar
 • Fastigheter
 • Skog
 • Träförädling
 • Vind
Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB