Siffror i sammandrag

Koncernen i sammandrag 2019 (MSEK)

Nettoomsättning                                    6 407,0
Resultat efter finansiella poster626,7
Personbilar53,0
Lastbilar och bussar157,6
Hyvleri16,7
Skog39,7
Fastigheter63,6
Övrigt296,2
Balansomslutning6686,9
 
Avkastning på eget kapital %18,0
Avkastning på sysselsatt kapital %10,7
Soliditet %45,6
Andel riskbärande kapital %46,4
Nettoinvesteringar289,6
Antal anställda1368
Sverige1087
Norge281
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB