Siffror i sammandrag

Koncernen i sammandrag 2018 (MSEK)

Nettoomsättning                                    6 461,0
Resultat efter finansiella poster412,4
Personbilar33,9
Lastbilar och bussar167,2
Hyvleri11,9
Skog38,4
Fastigheter46,0
Övrigt115,0
Balansomslutning6 508,3
 
Avkastning på eget kapital %10,9
Avkastning på sysselsatt kapital %7,7
Soliditet %46,9
Andel riskbärande kapital %47,7
Nettoinvesteringar253,1
Antal anställda1 372
Sverige1 084
Norge288
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB