Siffror i sammandrag

Koncernen i sammandrag 2023 (MSEK)

Nettoomsättning                                    8020,8
Resultat efter finansiella poster376,5
Personbilar61,0
Lastbilar och bussar258,8
Träförädling5,3
Skog58,9
Fastigheter-6,0
Övrigt-1,5
Balansomslutning8902,2
 
Avkastning på eget kapital %6,6
Avkastning på sysselsatt kapital %6,1
Soliditet %52,4
Andel riskbärande kapital %52,4
Nettoinvesteringar676,6
Medelantal anställda1400
Sverige1113
Norge287
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB