Års­redovisning

Här kan du ladda hem årsredovisningar för Persson Invest-koncernen.Årsredovisning 2022

Vår nya vindkraftpark driftsattes och bidrar nu till Sveriges energiförsörjning. Osäkra tider med stigande räntor och inflation har medfört minskad efterfrågan av trävaror och kriget i Ukraina har inneburit fortsatt långa leveranstider för fordon. Trots allt gör vi ett gott resultat.

Årsredovisning 2021

En extremt stor efterfrågan på hyvlade och sågade trävaror har gynnat både Valbo Trä och vårt delägda sågverk i Gällö. Som en följd av långa leveranstider på nya fordon har försäljningen av begagnade personbilar och lastbilar ökat kraftigt. Sammantaget gör vi ett rekordresultat. 


Årsredovisning 2020

Pandemins första våg kom som en chock och skapade oro och ovisshet i framförallt fordonsbranschen. Efter hård kamp med att hålla kostnaderna nere och oväntat kraftig återhämtning efter sommaren, åstadkom vi även i coronans år ett mycket bra resultat. 

 


Årsredovisning 2019

Efter beslutet i Bergvik Skog att dela upp skogsinnehavet mellan delägarna ökade vårt skogsinnehav med hela 30 procent. Det betyder nya möjligheter, nya marknader och ännu ett år med rekordresultat för koncernen.


Årsredovisning 2018

Med en stark servicemarknad för tunga fordon och hög efterfrågan på trävaror noterade Persson Invest ett rekordresultat för året. Vårt nya affärsområde förnybar energi gav mer än förväntat.


Årsredovisning 2017

Ett nytt affärsområde grundläggs genom investeringen i vindkraftsparken Mullberget i Rätan. Goda resultat i alla rörelsegrenar, i synnerhet inom lastbilar och bussar.

Årsredovisning 2016

Året präglades av goda affärer på alla områden och ett historiskt bra resultat. Med investeringar i nya företag, anläggningar, verksamheter och fastigheter sker tillväxten inom samtliga viktiga grenar i bolaget.

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Svenskarna slog rekord i att köpa personbilar. Vår personbilsrörelse förbättrade lönsamheten avsevärt, trots att Eriksson Bil kämpade i motvind i råvarukrisens Malmfälten. Hela koncernens rörelseresultat blev bättre än fjolåret räknat med reavinster. 

 


Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014

  • Bästa resultat, exklusive reavinster, genom tiderna
  • MSEK 14,4 avsätts till Årsringen
  • Starkt förbättrad lönsamhet för Bilbolaget, Valbo Trä och Gällö Timber
  • Delägda NHP fortsätter utvecklingen av ett handelscentrum i Östersund
  • Investeringar i nya bilhallar i Umeå och Östersund och i en ny lastbilsanläggning i Avesta

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

  • Bra koncernresultat, MSEK 10,7 avsätts till Årsringen
  • Förvärv av Bil & Traktor Tunga Fordon i Luleå
  • Ny lastbilsanläggning uppförs i Arlandastad
  • Utökning av verksamheten med lastbilar och bussar i Norge
  • Projektstart för utveckling av Storsjö Strand

 


Årsredovisningar
Bjorn Rentzhog, VD och Koncernchef Persson Invest

Björn Rentzhog

VD och Koncernchef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB