Skog

Persson Invest Skog förvaltar egen skog i Jämtland, Härjedalen och Hälsinglands län.


Persson Invest Skog

Persson Invest Skog

Persson Invest Skog förvaltar det skogsinnehav som grundaren Sven O. Persson började bygga upp redan på 1920-talet. I dag består det av cirka 140 000 hektar som är viktiga för för­sörjningen av råvara till Persson Invests träindustrier. 

Därutöver erbjuds även skogsförvaltningstjänster åt andra skogsägare.

Skog
Henrik Mårtensson, VD Persson Invest Skog AB

Henrik Mårtensson

VD / Skogschef

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB