Året var 1932

Grunden till Persson Invest är Bilbolaget som Sven O. Persson startade 1932 tillsammans med sin bror Gustaf. När bröderna gick skilda vägar 1955, fortsatte Sven O. Persson med Bilbolaget i Östersund och Gustaf tog hand om Bilbolaget i Sundsvall. Sven arbetade till hög ålder och avled 1990, strax innan sin 90-årsdag. Hans värderingar präglar ännu företaget starkt.

Framtidens fordon

Återuppbyggnaden av Europa efter första världskrigets härjningar pågår för fullt. I Sverige blomstrar skogsindustrin där hästar ännu står för transporterna. Sven O. Persson, som i några år hade köpt och sålt hästar i egen regi, inser att bilar och traktorer snart kommer att konkurrera ut dragdjuren. Tillsammans med sin bror Gustaf övertar han agenturen för Volvo i Jämtland och i januari 1932 registreras Bilbolaget Östersund, Persson & Co. Lämpliga lokaler införskaffas vid Gustav III Torg i centrala Östersund och redan första året säljs 14 bilar. År 1933 införlivas även agenturen i Sundsvall.

Mest lastbilar

Under större delen av 30-talet säljs mest lastbilar i Jämtland, men 1936 kommer Volvo med PV 51, en personbil som snabbt blir mycket populär. Andra världskriget medför dock brist på drivmedel vilket leder till minskad efterfrågan. I stället används gengas som surrogat för bensin och diesel varpå huggning av
gengasved och kolning blir en omfattande del i bröderna Perssons bilhandelsrörelse under krigsåren. Sven O. och Gustaf intresserar sig tidigt för skog. Mellan 1935–40 ökar deras skogsinnehav från 340 till 4 200 hektar. Under 40-talet förvärvas successivt allt fler skogsfastigheter.

I spåren av PV 444

Efter krigsslutet 1945 lanseras PV 444 – en succé för både Volvo och Bilbolaget. Framgången leder till förvärv av en större fastighet på Bangårdsgatan i Östersund som invigs 1951.

Ett nytt kapitel

År 1955 beslutar bröderna Persson att gå skilda vägar. Gustaf övertar verksamheten i Sundsvall, Härnösand, Hudiksvall, Ljusdal, Sveg och Bollnäs. Sven O. behåller Bilbolaget i Östersund som de när-maste åren förvärvar Volvohandeln i Örnsköldsvik, Lycksele, Vilhelmina och Storuman. Nya försäljnings- och verkstadslokaler uppförs i Örnsköldsvik, Vilhelmina och Strömsund. 1967 bildas aktiebolaget Persson Invest.

Utvecklingen 1968-2000

Sågverk

Gällö Såg förvärvas 1968 och blir efter stora investeringar på 90-talet Jämtlands modernaste sågverk. 1998 förvärvas även Tjärnviks Trä i Gnarp.

Bilhandeln

1987 separeras personbilshandeln från lastbilar och bussar och verksamheterna läggs i olika bolag.1989 siktar Persson Invest mot Norge och förvärvar Wistföretagen i Trondheim. De företräder Volvo i Mittnorge och säljer både personbilar och tunga fordon i Nor- och Sør-Trøndelag samt delar av Møre-Romsdal och Nordland. Wist grundades 1932 av den driftige företagaren Bjarne Wist, samma år som Bilbolaget startade.

1998 förvärvas även Volvo Lastbilar/bussar i Molde samt serviceverkstad för tunga fordon i Mosjøen.

I Sverige expanderar man under 90-talet starkt på fordonssidan. Förvärven är många: Lastbils- och bussverksamheten i Sollefteå. Personbilsverksam-heten i Sollefteå, Kramfors och Härnösand. For-slunds Lastbilar-Bussar i Skellefteå och Bilia i Umeå som omfattar både personbilar och tunga fordon.

2000 överlåts Wists personbilsförsäljning till ett annat företag. Persson Invests verksamhet i Norge omfattar därefter endast lastbilar och bussar. Ungefär samtidigt erbjuds Wist att utöka sitt distrikt till att också omfatta Ålesund i Sunnmøre samt Mo i Rana i Nordland.

2000 slås alla verksamheter med tunga fordon i Sverige samman till ett bolag som får namnet Wist Last & Buss AB. En riktig milstolpe. Nu bildas även Ekonomipartner för att effektivisera administrationen hos de svenska fordonsbolagen.

Andra verksamheter

Mellan 60- och 90-talet bedrev Persson Invest flera olika verksamheter som inte längre finns kvar i koncernen:

Byggelit Spånskivor

Spånskivefabriken som startades i början av 60-talet, var en av landets första. I början av 90-talet hade Byggelit fem fabriker och var Sveriges största spånskiveproducent. När ägandet i Persson Invest delades 1995, övertogs Byggelit av Olle Persson.

Aktiv Maskin

Ungefär 1960 startades Maskin & Motor Östersund AB. Inledningsvis såldes Massey-Ferguson jord-brukstraktorer. Bröyt grävmaskiner, Hemek skogsmaskiner och Tvigg skogsprocessorer. Hemek var en populär skotare som tillverkades i Hede. Tvigg tillverkades av Umeå Mekaniska.

Från 1964 sålde Maskin & Motor även Ski-Doo snö-skotrar via återförsäljare i hela Norrland. Efter två år bytte man märke till svensktillverkade Sno-Tric (senare namnändrat till Aktiv) snöskotrar.

1969 köpte Persson Invest företaget Aktiv-Fischer i Morgongåva. Aktiv-Fischer tillverkade Aktiv snöskotrar och Snow Trac snövesslor som Persson Invest redan var återförsäljare för.

Ett par år senare förvärvades också verkstadsföretaget Aktiv Doroverken i Dorotea som tillverkade skotaren Aktiv Skotten. Mekanisk tillverkning var under några år på 70-talet koncernens dominerande verksamhet.

När Electrolux övertog Aktiv-Fischer 1980 behöll Persson Invest tillverkningen av snöskotrar och snövesslor. Produktionen av Snow Trac lades ner efter
2 000 exemplar. Aktivs skotrar tillverkades fram till 1990, delvis av Samhall JH Produktion i Östersund och Svenstavik och delvis av Doroverken i Dorotea. Doroverken avyttrades under 80-talet. Aktiv var i många år även importör av Arctic Cat och Polaris snöskotrar.

Till Bryggerier

1974 förvärvade Persson Invest Östersunds Bryggeri med produktion i Östersund och Umeå. Därefter införlivades Nyckelbryggerier i Luleå samt Bockens Bryggerier i Gävle och Bollnäs. 1989 överläts hela bryggeriverksamheten till Falcon.

Högbolaplant

Under ett antal år bedrev koncernen produktion av skogsplantor i Timrå. Verksamheten överläts 2002 till SCA.

Persson Invest under 2000-talet

Skog

Skogsförvaltningen vårdar de växande skogarna och håller en jämn och uthållig avverkningstakt. Markupplåtelser för till exempel vindkraft blir en allt viktigare inkomstkälla. 2019 ökar skogsarealen med 30 procent till 142 000 hektar, detta efter beslutet i Bergvik Skog att dela upp skogsinnehavet mellan delägarna. Från och med 2022 satsar Persson Invest Skog aktivt på skogsförvaltningstjänster för externa skogsägare.

Sågverk

2010 överlåts Gällö Såg och Tjärnviks Trä till ett av Persson Invest och SCA gemensamt ägt bolag: Gällö Timber. Här ingår även Jämtlamell. Både Jämtlamell och Tjärnvik läggs ner inom kort. I Gällö fördubblas produktionen.

I slutet av 2023 realiserar SCA sin option att köpa ut Persson Invest från Gällö Timber, vilket innebär att koncernen från 2024 inte längre äger något sågverk.

Träförädling

Koncernens träförädlingsverksamhet startar 2001 med delägarskap i Åshammars hyvleri och 2009 förvärvas Edsbyns hyvleri. För att knyta ihop dessa två anläggningar med ett hyvleri i Valbo, bildas 2011 det nya bolaget Valbo Trä. Bolaget köper Setras anläggning i Valbo samt verksamheten inom Veckebo Såg & Hyvleri.

2017 blir Valbo Trä ett helägt dotterbolag till Persson Invest som satsar 90 miljoner på modernisering och ökad kapacitet i Valbo. 2019 förvärvas även Setras hyvleri i Skutskär. 

Personbilar

Personbilsverksamheten utökas 2011 efter förvärv av Eriksson Bil, Volvorepresentant i Kiruna och Gällivare.

2017 förvärvas Nordiska Bil med verksamhet i Luleå, Piteå, Kalix och Boden. I januari 2018 går detta bolag samman med Eriksson Bil och bildar Bilbolaget Norrbotten. Den nya strukturen blir en övergång till 2020 års beslut att slå samman all personbilsverksamhet i ett enda bolag - nya Bilbolaget Nord.

2021 förvärvas Forslunds i Skellefteå och fusioneras med Bilbolaget. Bilbolaget är därmed den enda återförsäljaren av Volvo personbilar norr om Härnösand.

Verksamheten i skadeverkstäderna från Skellefteå och norrut bedrivs från 2022 i det nybildade bolaget Intakt AB som till 51% ägs av Persson Invest. Under 2022 förvärvade Persson Invest även 49% av Toyotaåterförsäljaren Bilinorr med verksamhet i Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Gävle.

Lastbilar

Wist Last & Buss växer i både Sverige och Norge genom förvärv och nya anläggningar. Mellan åren 2003–2015 byggs fem nya verkstäder: I Örnsköldsvik, Trondheim, Mosjøen, Arlandastad och Avesta.

2005 förvärvas Upplands Motor Tunga Fordon i Uppsala samt Hans Persson Lastbilar i Västerås med verksamhet även i Köping, Avesta och Sala. Efter fusion bildar dessa företag det nya bolaget Wist Last & Buss Syd.

2011 förvärvas även den lastbilsverksamhet som finns i Kiruna, Gällivare och Pajala. Verksamheten överförs till Wist Last & Buss.

2013 växer Wist Last & Buss ytterligare efter förvärv av Bil & Traktor Tunga Fordon Luleå med verksamhet i Luleå, Piteå och Kalix. Samtidigt förvärvas även majoriteten av Knivsta Lastvagnsservice med verksamhet i Märstaområdet utanför Stockholm. Det nya bolaget får namnet Wist Last & Buss i Sigtuna. Verkstaden blir Volvoauktoriserad och flyttar så småningom in i den nybyggda anläggningen i Arlandastad.

Verksamheten med lastbilar och bussar i Sverige bedrivs nu i tre olika bolag, men efter fusionen i januari 2017 finns bara ett – Wist Last & Buss AB.

I Norge heter bolaget Wist Last & Buss AS. 2013 utökas den norska verksamheten genom förvärv av Team Verkstedanläggningarna i Stjørdal och Volda. 2016 övertas ytterligare en verkstad i Sunndalsøra. 2022 förvärvas Syd Lakksenter som sedan tidigare hyr lokaler av Wist i Trondheim.

Fastigheter

Att äga och förvalta de fastigheter där den egna verksamheten bedrivs är en medveten strategi. Stora investeringar görs i värmepumpar och styrsystem som minskar energiförbrukningen och övervakas centralt i realtid. PI Fastigheter driver även fastighetsprojekt av olika slag och med olika samarbetspartners. Ett köpcentrum och flerbostadshus i trä i Östersund samt ett truck stop i Stenungsund färdigställs.

Förnybar energi - ett nytt affärsområde

Hållbarhetsfrågor får allt större betydelse inom företaget. Ägarna pekar ut en tydlig riktning mot ett mer fossiloberoende samhälle där förnybar energi är en viktig faktor.

Första steget är delägarskap i den lilla vindparken Offerdalsvind 2004. Under 2008 bildar Persson Invest (50%) och Jämtkraft (50%) det gemensamma bolaget JP Vind i syfte att projektera nya vindkraftverk på Persson Invests mark.

2017 förvärvar Persson Invest 50% av Mullbergs Vindpark som har en kapacitet på 240 GWh per år. Ett nytt affärsområde har sett dagens ljus.

PI Fastigheter skapar en strategi för solkraft som innebär att vid varje ny- eller ombyggnation undersöka möjligheten att installera solceller.

2019 förvärvar Persson Invest (25%) och Jämtkraft (75%) ett redan tillståndsprövat vindkraftsprojekt vid Hocksjön, Sollefteå kommun. Vindparken, som producerar 440 GWh per år, färdigställs och driftssätts under 2022.

Från hästhandlel till bilhandel
Sven O. Persson

Sven O. Persson

Koncernens grundare, framlidne Sven O. Persson.

 

"Ända sedan den blygsamma starten 1932 har det rått ett gott förhållande mellan kunderna och företaget."

(Sven O. Persson 1982)
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB